Share
hero
one-column

Et brukerfokusert læringsmiljø fornyer seg etter behov

Fungerer det nåværende læringsmiljøet? Støtter lokalene virksomhetskulturen og bruksbehovene, trives brukerne i disse og utnyttes lokalene effektivt? Tjener det nåværende læringsmiljøet undervisnings- og læringsmetoder i stadig endring?

Virksomhetskulturen ved undervisningsinstitusjonene er ved et vendepunkt, og undervisnings- og læringsmetodene blir stadig mer komplekse. Nye rutiner og metoder forutsetter også at læringsmiljøet fornyes. Det lønner seg å gjøre dette på en brukerfokusert og involverende måte.

Skoler og læringsmiljøer er tradisjonelt planlagt for å brukes i flere tiår. På grunn av dagens endringstakt er det likevel vanskelig å spå når og hvordan undervisnings- og læringsmetodene endres og hva som til enhver tid kreves av læringsmiljøet.

Martelas nye Læringsmiljø som en tjeneste-modell er svaret på denne utfordringen. Med hjelp av modellen er det mulig å skape allsidige lærings- og undervisningslokaler ved undervisningsinstitusjonene som enkelt kan endres ved å ta hensyn til brukernes individuelle behov. Tjenesten inkluderer kontinuerlig optimalisering av læringsmiljøet.

Martelas Læringsmiljø som en tjeneste sikrer at læringsmiljøet alltid er på sitt beste.

one-column-2

Fire trinn for kontinuerlig optimalisering av læringsmiljøet

 
oppimisymparisto

Fordelene ved Læringsmiljø som en tjeneste-modellen

Læringsmiljøet testes, evalueres og utvikles kontinuerlig.

Læringsmiljøet skapes basert på brukerdata og -opplevelse.

Arbeidsproduktiviteten og innovasjonsevnen øker.

Brukeropplevelsen forbedres samtidig som virksomhets- og læringskulturen fornyes.

Budsjetteringen blir enklere – totalkostnadene er forutsigbare og under kontroll.

three-column
sectional-1

En tjenestepakke tilpasset behovet

Skoler og undervisningsinstitusjoner er aktivitetsbaserte miljøer som skal være fleksibelt for sine brukere. Martelas Læringsmiljø som en tjeneste-modell garanterer et læringsmiljø som alltid er på sitt beste.

Læringsmiljø som en tjeneste implementeres alltid som en løsning tilpasset organisasjonens og brukernes behov. Følgende kan velges i pakken: definisjon av utviklingsmål og -behov, involverende planlegging og implementering av læringsmiljøet.

En modell for kontinuerlig optimalisering omfatter måling og analyse av utnyttelsen av lokalene samt av brukeropplevelsen, involverende planlegging av oppdateringer, møbler som en tjeneste, optimaliserings- og gjenvinningstjeneste og utvikling av virksomhetskulturen.

Vi utnytter den innsamlede informasjonen og lager planer sammen med brukerne. Martelas team er ansvarlig for implementeringen av læringsmiljøet og den kontinuerlige optimaliseringen av dette.

Det er enkelt å bli fortrolig med Læringsmiljø som en tjeneste-modellen. Bare ved hjelp av å samle inn informasjon om brukeropplevelser og å måle utnyttelsesgraden til lokalene er vi i stand til å modernisere læringsmiljøet slik at det svarer til brukernes behov.

ebook

Ønsker du å vite mer?

Ved hjelp av Læringsmiljø som en tjeneste-modellen får du en ekte brukerfokusert arbeidsplass som en kontinuerlig tjeneste.

Vær en forløper og be vår ekspert ta kontakt med deg!

sectional-2

Eksempelpakke

36 mnd
8 900 NOK/mnd (mva 0 %)

Implementering av et brukerfokusert aktivitetsbasert miljø.

Møbler som en tjeneste (verdien av møblene 250 000 NOK).

Kontinuerlig optimaliseringstjeneste for læringsmiljøet,
implementeres årlig, revidering hver 12 mnd.

Måling, analyse og rapportering av brukeropplevelse.

Tilleggstjeneste: oppdateringsplan, optimaliserings- og gjenvinningstjeneste.

Arrangements- og workshoplokalet Kalasatama Urban Lab er svært fleksibelt takket være LeaaS

Kalasatama Urban Lab, i REDI kjøpesenteret i Helsingfors, er et lokale for felles utvikling og arrangementer knyttet til Fiksu Kalasatama-prosjektet (Smart Kalasatama). Det fungerer som en møteplass for bedrifter, innbyggere og byen Helsingfors. Designerne Leena Raudaskoski og Anna-Mari Knuuti fra designstudioet Yesper ønsket å gjøre Kalasatama Urban Lab til et lokale som kan brukes uavhengig og tilpasses forskjellige behov.

“Utgangspunktet for planleggingen var et superfleksibelt, økologisk og funksjonelt lokale, som måtte være enkelt å gjøre om ved å endre møbleringen. Lokalet måtte være egnet for workshops, møter, utstillinger og også ved behov kunne endres for flerbruk, som for eksempel yogatimer”, lister Raudaskoski og Knuuti opp.

Takket være Martelas tjenestemodell kan møbleringen nå endres ut fra situasjon.

“Tjenestemodellen er også en økologisk løsning, da møbler som ikke blir brukt går til gjenbruk. Det reduserer miljøbelastningen”, roser designerne.

Fiskehamnen (Kalasatama) er et mønsterområde for Helsingfors’ klimamål, og her utvikles og testes forskjellige ressurssmarte løsninger og former for delingsøkonomi. I Fiskehamnen finnes allerede nå parkeringsplasser, lokaler og biler for sambruk.

–“Vi utvikler for tiden driftsmodellen ”Lokaler som en tjeneste” og møbleringen av lokalet som en tjeneste støtter denne ideen perfekt,” forteller Community Manager for Fiksu Kalasatama-prosjektet, Maija Bergström i Forum Virium.

“Vi søkte en innovativ partner til Kalasatama Urban Lab og Martela var villig til å teste hvordan deres tjenestemodell egner seg for møblering i rask takt og endring av lokalet. Denne tjenesten passer utmerket til et mønsterområde for klimamål. Vi ønsket å utnytte Martela Outlet-sortiment i Kalasatama Urban Lab og på denne måten holde karbonavtrykket lavt. Vi ser frem til samarbeidet med begeistrin”, forteller Bergström.

  • Kalasatama Urban Lab ble åpnet i november 2018.
  • Flerbrukslokalet i tredje etasje i kjøpesenteret REDI egner seg for både åpne eller private arrangementer med opptil 60 personer.
  • Du kan følge med på hva som skjer og hvilke arrangementer som arrangeres i Fiksu Kalasatama på adressen
    www.fiksukalasatama.fi/en.
recycle

Gjenbruk – Læringsmiljø som en tjeneste er
en protest mot bruk og kast-kulturen

Martela følger i all sin virksomhet gjenbruks-prinsippet og etterstreber på den måten å minimere miljøbelastningen. Møbler i god stand selges i Martela Outlet-butikken eller gjennom nettbutikken og en del av møblene repareres og/eller trekkes om før salg. Møbler som har gjort nytten sin, benyttes i energiproduksjon eller som resirkulert materiale.

sectional-3
sectional-4
ContactUs