Share

Velkommen til Martelas side for visjonært arbeid! Her kan du lese visjonære ideer om utviklingen av arbeidskulturen.

Aktuelle temaer er utgangspunkt for diskusjoner om arbeidets utvikling, nå og i fremtiden. Perspektivene er fra ledere som ser arbeidsplassen som et verktøy for implementering av strategier, og eksperter på arbeidsplassutvikling som designer fleksible, brukersentrerte arbeidsplasser. De beste arbeidsplassene forbedrer medarbeidernes opplevelser, effektivitet og innovasjonsevne samt reduserer kostnader.

Optimerte arbeidsplasser tilpasser seg behovene

Arbeidsmetoder og arbeidskulturen er i raskere endring enn noensinne. Arbeidsplassen begynner i økende grad å bli et dynamisk administrativt verktøy som kan utnyttes for å styre organisasjoner i den tiltenkte retningen for endring hos dem. Livssyklustankegang er det motsatte av et engangsprosjekt – det bidrar til å utvide perspektivet fra løsninger som alene fokuserer på planleggingsstadiet til den fortløpende utviklingen på arbeidsplassen.

Les og bli inspirert!

Les vårt nye whitepaper: Guide for gjennomføring av arbeidsplassendring

Whitepaper forteller for eksempel hva den nordiske Martela Insights-databasen avslører om de daglige arbeidsplassene og endringsbehovene til arbeidsmiljøene. Business caset beskriver hvordan en mellomstor bedrifts arbeidsplassendring ble gjennomført og hva var de viktigste læringspunktene var i prosjektet. Du finner også fem praktiske tips for vellykket arbeidsplassendring.

Les de nyeste bloggene våre

Bloggerne våre inkluderer Kati Tammilehto, COO PwC Finland, Eeva Terävä, Head of Workplace Development, Martela og Mikko Mäkelä, VP Innovasjon til marked, Martela.

Hvordan synes endringen i arbeidet i arbeidslokalene?

Kontorene har i hvert fall ikke lyktes helt med å fornye seg i takt med endringen i arbeidet. I følge Arbeidseffektivitetsforeningen (Työtehoseura) i Finland, beslaglegger avbrytelser 20-30 prosent..
Les mer »

Kontoret er død, lenge leve kontoret!

Jeg skrev min bacheloroppgave om fjernarbeid på begynnelsen av 2000-tallet. Sammen med min arbeidspartner leste vi Pekka Himanens fremtidsvisjoner og materialet samlet vi selvfølgelig fra Nokia. Nokia var..
Les mer »

Hvordan overføres roen i eget kontor til et åpent kontor?

På arbeidsplassene har det skjedd en omfattende overgang fra egne kontorer til åpne kontorarealer. Effektene av endringen på medarbeiderne har vært betydelige, hvilket også går frem av det innsamlede Martela..
Les mer »

Utvikling av kontorer er en kontinuerlig prosess

Beslutninger knyttet til arbeidsplassen må baseres på forretningsvirksomheten. Når kontoret tilpasses nødvendige endringer i virksomheten, betyr dette i praksis kontin....
Les mer »

De ansattes trivsel er bare en halv seier

TTradisjonelt blir arbeidsplassen forbundet med et sted hvor man jobber, men medarbeidernes trivsel og velvære er blitt stadig mer viktig når det kommer til planleggi...
Les mer »

Endringsledelse på forskjellige bølgelengder

Diskusjonen om aktivitetsbaserte kontorer pågår for fullt. I mitt arbeid som konsulent innen arbeidsplassendringer støter jeg stadig på ankepunktet ved denne opphausingen, det vil si..
Les mer »

Les vår hvitebok om fremtidens arbeidsplass.

Hviteboken drøfter blant annet den optimale arbeidsplassen, hvordan data og målinger støtter utviklingsarbeidet, hvordan arbeidsplassen kan fungere som et administrativt verktøy og fordelene bedrifter nyter ved livssyklustankegang.
Last ned hvitebok »

Kontakt

Vil du vite mer om arbeidsplassutvikling og -kultur og snakke med ekspertene våre? Oppgi kontaktopplysningene dine, og vi vil kontakte deg.