Share
hero
one-column

WaaS – arbeidsplassen som en kontinuerlig oppdatert tjeneste

Arbeidsmetoder og lederkultur endrer seg raskere enn noen gang. Mange medarbeidere synes det er en selvfølge at arbeidsgiveren er fleksibelt innstilt til arbeidstid og -sted. Arbeidsmetoder i endring og medarbeidernes behov forutsetter også at arbeidsplassen fornyer seg kontinuerlig.

En brukerorientert arbeidsplass tilpasser seg skiftende behov

Fungerer arbeidsplassen godt i din bedrift? Svarer de ulike lokalene og miljøene til brukernes behov, trives medarbeiderne i disse og hvor ofte brukes de? Har du tenkt på om egne arbeidsstasjoner for medarbeiderne fortsatt er nødvendig?

Kontorlokalene er tradisjonelt planlagt for å brukes i fem til sju år. På grunn av dagens endringstakt er det likevel umulig å vite når og hvordan situasjonen i din egen organisasjon, antall ansatte og måtene å arbeide på endres.

Ved hjelp av Martelas Workplace as a Service-tjenesten
sikrer du at din arbeidsplass alltid er på sitt beste.

Eksempelpakker

PodBooth som en tjeneste
priseksempel = 1 900 kr/måneden

PodBooth levert og montert

Realtid monitorering av bruk og utnyttelsesgrad

Fleksibel optimalisering og sirkulær økonomisk modell

WaaS på arbeidsplass med 50 ansatte
priseksempel = 475 kr/ansatt/måneden

Møbler levert og montert

Årlig monitorering av brukeropplevelse og utnyttelsesgrad

Fleksibel optimalisering og sirkulær økonomisk modell

Se videoen fra Enfo

one-column-2

Fire gode grunner til å bruke Workplace as a Service-tjenesten:

 

Trivselen i arbeidet og ansattes tilfredshet øker.

Arbeids- og ledelseskulturen fornyes.

Ansattes produktivitet og innovasjon øker.

Enklere budsjettering – totale kostnader er forutsigbare og håndterlige.

Otsikko
three-column
ebook

Bestill en gratis eBook og lær mer om utvikling av arbeidsplassen

Martelas eksperter har skrevet en inspirerende guide med en rekke tips for å utvikle en brukerorientert arbeidsplass, informasjon om fordelene med arbeidsplasstjenesten og eksempelberegninger på månedspakker.

Fyll ut dine kontaktopplysninger, så vil du motta en eBook med e-post.

Urban Labs arrangements- og workshopslokale er svært fleksibelt takket være Martelas servicemodell

LES OM CASE URBAN LAB
sectional-1

En arbeidsplass som alltid er på sitt beste

Ved hjelp av Martelas Workplace as a Service (WaaS)-tjenesten får din bedrift en arbeidsplass som alltid er behovstilpasset. Vi planlegger arbeidsplassen sammen med en representant fra din bedrift og vårt WaaS-team er ansvarlig for implementeringen av arbeidsplassen og den kontinuerlige optimaliseringen av denne.

Med Martelas tjenestemodell Workplace as a Service behøver du ikke lenger å fundere over eller anslå arbeidsplassbehovene de kommende årene. WaaS-tjenesten sikrer at din bedrift i stedet for enkeltmøbler får en løsning som dekker hele livssyklusen til kontoret og som tilpasser seg endringer.

Vi garanterer at din bedrift får en attraktiv og brukerorientert arbeidsplass med riktig type lokaler for konsentrasjonskrevende arbeid, teamarbeid, avkobling, treff og møter.

Når medarbeiderne føler seg komfortable på arbeidsplassen, forbedres trivselen i arbeidet og kreativiteten øker. Alt dette gjenspeiles i arbeidsproduktiviteten. En bedrift som tar hensyn til de ansattes behov er også en attraktiv arbeidsgiver.

WaaS egner seg spesielt godt for bedrifter som er i ferd med å gå over til en ny arbeidsmetode og et aktivitetsbasert kontor. Tjenesten egner seg også for moderne coworking-lokaler hvor medarbeidere fra mange forskjellige bedrifter arbeider.

WaaS sørger for lokalene, møblene og menneskene under hele livssyklusen til kontoret.

sectional-2

Optimalisering av kontorlokalene sparer penger

WaaS-tjenesten implementeres alltid som en skreddersydd løsning tilpasset kundens behov. Pakken kan bestå av følgende:

  • Måling av utnyttelsesgraden til lokalene og brukeropplevelse
  • Planlegging og optimalisering av arbeidsplassen
  • Møbler og innredningsløsninger
  • Implementering av endringer
  • Utvikling av arbeidsmetoder sammen med de ansatte i bedriften.

Det er enkelt å komme i gang med WaaS-tjenesten. Bare ved å måle brukeropplevelsen til de ansatte og utnyttelsesgraden til lokalene er vi i stand til å utvikle arbeidsplassen slik at den svarer til de medarbeidernes behov. Grundig planlegging og optimalisering av lokalene til bedriften reduserer plassbehovet og det synes i leie-, vedlikeholds- og servicekostnadene. WaaS-tjenesten fjerner risikoen ved eierskap og egner seg derfor utmerket for innovative bedrifter som ønsker å unngå overflødige anskaffelser.

recycle

Waste Nothing – Arbeidpsplass som en tjeneste er en protest mot bruk og kast-kulturen

Martela følger i all sin virksomhet Waste Nothing-prinsippet og etterstreber på den måten å minimere miljøbelastningen. Møbler i god stand selges videre og en del av møblene repareres og/eller trekkes om før salg. Møbler som har gjort nytten sin, benyttes i energiproduksjon eller som resirkulert materiale.

WaaS tilpasser seg endringer

I en verden i rask endring er det nærmest umulig å vite hvordan situasjonen til ens egen organisasjon, antall ansatte og måtene arbeidet utføres på kommer til å endre seg de nærmeste årene, eller til og med de nærmeste månedene. Workplace as a Service-tjenesten er utviklet for å imøtekomme de utfordringer en endring bringer med seg slik at bedriften kan overlate ansvaret for optimaliseringen av arbeidslokalene helt til Martela. Dermed er arbeidsplassen alltid på sitt beste.

WaaS-tjenesten faktureres én gang i måneden og bedriften betaler kun for det som den virkelig trenger. Dette forenkler budsjetteringen og holder kostnadene under kontroll.

sectional-3
sectional-4
ContactUs